Mens

Een belangrijk en vaak onderbelicht onderdeel van duurzaamheid is de zorg voor mensen. Een maatschappij die mensen beoordeelt op hun talenten en niet op hun beperkingen. Waar iedereen actief mee kan doen en een zinvolle bijdrage kan leveren.

Dit is een van de pijlers waarop het Circulair Warenhuis rust. In de werkplaats en winkel krijgen mensen de kans om samen met anderen te werken in eigen tempo en naar eigen vermogen. Ze kunnen zich creatief bezighouden met industrieel vilt, leer of hout of elektra repareren en fietsen monteren.

Of het nu gaat om kennis en vaardigheden opdoen of doorgeven aan anderen, iedereen is welkom. Ongeacht leeftijd of achtergrond.

Ook biedt het Circulair Warenhuis de mogelijkheid een betaalde opleiding te volgen die in overleg met de vrijwilliger wordt uitgekozen.

Voor meer informatie over deze mogelijkheid kunt u contact opnemen met Coördinator Duurzaamheid Michael Spierenburg.